Pelgrimsroute.nl
 

beginpagina »

nieuws »

wie zijn wij? »

Verchoturje »

Stichting »

Routekaart »

NLD» ENG»
DEU» POC»
FRA»

Op weg ...

...kun je zijn op het internet, op deze website en later ook: met de rugzak op weg.

Deze website wil een platform zijn voor iedereen die interesse heeft voor pelgrimsroutes. Ze kunnen kort of lang zijn, historisch of actueel. Ook pelgrimsroutes in het buitenland kunnen op deze website onder de aandacht worden gebracht.

Er zijn vele wegen die naar Rome leiden, en ook andere wegen die naar andere Pelgrimsoorden voeren. Wij nodigen je uit, nee wij dagen je uit je route van onderzoek, je oord van genezing of je voetweg naar het klooster waar je zo graag komt hier te presenteren!

TSAAR & VERCHOTURJE PELGRIMSREIS 2013


In 2013 gaat een groep mensen op pelgrimage naar Siberië.
Corrie uit Amsterdam roept iedereen op zich met haar in verbinding te stellen. Voorlopig is het: hoe meer zielen, hoe meer vreugd!
corrie_kievith@hotmail.com

De pelgrimsroute in Swerdlovskaya Oblast is in de periode na Gorbatjov in Rusland langzaam uit de vergetelheid teruggekomen. De Route was in de sovjet periode geheel verloren gegaan. Langzamerhand nemen de autoriteiten hun verantwoordelijkheden aan en theoretisch is over de herontwikkeling van de Route overeenstemming. Er is een Russische Stichting werkzaam met een project op het Pelgrimspad. De locale kerk neemt zijn verantwoordelijkheid indien er pelgrims langs de Route komen. Deze ontwikkeling is de uitdaging voor het moderne Rusland, ook voor Westeuropese wandel-enthousiastelingen langs deze Route.

zie de kaart van het pelgrimspad

Zie de bijgaande overeenstemming die is uitgegaan van het Patriarchaat te Moskou.

Helpt U ons hopen dat het Pelgrimspad geen asfalt wordt?
Vanaf 2013 zijn er naar wij hopen begeleide pelgrimagemogelijkheden

 

De Russische Stichting met zijn project op het pelgrimspad

brief 
[ klik op afbeelding voor vergoting ]

De nieuwsberichten vindt u nu op de pagina nieuws

De pelgrimsroutes die we hier willen presenteren zijn:

Verchoturje ligt 350 km. ten noorden van Jekaterinburg

Wij kunnen rustig, bij ons pelgrimeren, samen met bijvoorbeeld Ton Lemaire over het landschap filosoferen en van de leeuweriken genieten, maar wij weten ook dat de pelgrim-op-weg vooral een innnerlijke weg zal gaan.

poklonnik

De krant voor pelgrimages in Rusland ( zie originele tekst hierboven) uitgegeven door het Patriarchaat in Moskou maakt uit openbaar gemaakte stukken bekend:

overeenstemming

De Gouverneur van de provincie Swerdlovsk, de heer Eduard Rossel steunt de reconstructie van het pelgrimspad van de Heilige Simeon van Verchoturje

Naar nu pas is bekend geworden, steunt de gouverneur van de provincie Swerdlovsk het idee van de herontwikkeling van het pelgrimspad van de heilige Simeon van Verchoturje. Volgens de overlevering heeft de meest vereerde Heilige van dit gebied, de rechtvaardige Simeon, dit pad zelf gelopen.

Op 12 januari 2008, na de ontmoeting met de moeder-overste van het grootste (het Nowo-Tiechwinsky-) klooster in het gebied, igoeminia Ljubov (Nesterenko) gaf de gouverneur aan de administratie van de provincie de opdracht om de mogelijkheid van de reconstructie van deze weg te bestuderen en de omvang van de kosten te schatten

Het 46 kilometer lange pad van de Heilige Simeon van Verchoturje is vandaag de dag één der meest moeilijk bewandelbare gedeelten van de 350 kilometer lange pelgrimsroute van dezelfde Simeon. Deze route loopt van Jekaterinburg naar de Orthodoxe hoofdstad van het gebied van de Oeral, Verchoturje. De realisatie van deze verbinding zal de toegang tot interessante historische plaatsen openen, hetgeen Merkushina en Verchotoerje voor toeristen en pelgrims aantrekkelijker zal maken.

Intussen trekken heden ten dage, door de verhalen over de genezingen door de relikwiën van Simeon, duizenden pelgrims uit verschillende regio’s van Rusland naar Verchoturje, van Kronstad tot Vladiwostok en ook uit het buitenland.

De Heilige Simeon van Verchoturje (van Merkusjiena) wordt in de Orthodoxe wereld als beschermer van het Oeralgebied gezien. Hij steunde het geloof en onderrichte pasbekeerde autochtone bewoners (Mansen) en anderen. Hij stierf in 1642.

naar boven

laatste wijziging: 11 april 2012