Pelgrimsroute.nl - Stichting Pad van Simeon -
 

beginpagina »

wie zijn wij? »

Verchoturje »

Stichting »

NLD» ENG»
DEU» POC»

statuten
download statuten

Stichting Pad van Simeon

Onze informatie over deze Stichting verdeelt zich over vier onderwerpen:

Doelstelling

Mugai
kinderen uit het kindertehuis van Mugai


naar boven

icoon

icoon van de Heilige Simeon van Verchoturje

De Stichting Pad van Simeon in Siberisch Rusland
Deze Stichting bestaat sinds mei 2005. Zij is na een jarenlang proces tot stand gekomen. De aansluiting bij een bestaande Stichting is de reactie op de ervaring, dat de bureaucratie op grond van onredelijke verwachtingen van een geldstroom uit de Westerse wereld onredelijke kosten in rekening wilde brengen. De Stichting waarbij is aangesloten is: Het "Wosrozjdjenieje Za-Uralja" dat gevestigd is in de oostelijk van ons gebied gelegen stad Irbit. Onze Stichting is daar een dochter van en heeft de officiële naam: "Prydstavillitswa Tropa Simeona". Deze naam zou volgens onze zegsmannen in voldoende mate het aan de Heilige Simeon te wijden doel van deze Stichting uitdrukken. De stellingen zoals hierboven zijn in de vele kantjes die met deze Stichting zijn gemoeid nergens meer terug te vinden. Gemakshalve gebruiken wij de aanduiding Fund = Stichting of Fonds in het Russisch. Dus: Fund Tropa Simeona. Vertegenwoordiger van dit fund is de heer Vladimir Kislich in het grote dorp Machnjowa. De Stichting heeft in de korte tijd van haar bestaan reeds veel goodwill ontvangen. Eerlijkheidshalve moeten we ook erkennen, dat die goodwill reeds op gang kwam na het bezoek van de Larenstein-studenten in 2004. In de winter daarna zijn de delen voor de bouw van het Huis aan het Pad in twee grote sneeuwtransporten over 25 kilometer naar de bouwplaats gebracht. Ook is in die periode het huis in Machjowa reeds aangekocht van gedoneerd Nederlands geld. NA de oprichting van de Stichting is bij dat huis in Machnjowa de banje=sauna gebouwd (als aanvulling van het comfort) en is aan het Pad het Huis ter overnachting van pelgrims gebouwd. Twee overheden hebben zich daarmee verdienstelijk willen maken. Het feit dat voor beide gebouwen de salarissen van de bouwers niet uit die overheden beschikbaar kwamen is daarbij niet netjes geweest. Tragisch is, dat het afgelegen Huis aan het Pad in de winter van 2008 is afgebrand. Het Fund Tropa Simeona heeft nu nog een huis en een lap grond midden in Machnjowa met de volgende betekenissen. In de eerste plaats een huis voor gasten in het dorp, waar de vertegenwoordiger van de NLD-Stichting hopenlijk ook wil en kan wonen. Dan een lap grond te verpachten als bron van inkomsten - die geldstroom behoeft dan NIET meer uit NLD te komen. De totale waarde is ruim 300.000 roebel, dat is ongeveer 7.500 Euro. Het is zeer positief te noemen, dat de plaatselijke overheden het belang lijken in te zien van de ontwikkeling van de Pelgrimsroute. Helaas is het eigen Eco-Touristisch Fonds van de Provincie tot dusverre niet in het vizier gekomen met bijdragen. (januari 2006, IAG)

Mugai
kinderen uit het kindertehuis van Mugai

naar boven


Achtergrond-informatie - "NOTEDOP-INFO"
in tien punten; blad getekend op 22 april 2011, T. de Vries en Io. A.K. de Groot voor belangstellenden. 
1. De Stichting is ingedacht met de naam Pad van Simeon omdat de naam (als "Simeonawa Tropa") voorkomt op de historische kaart uit 1914, welker tentoonstelling in 1998 in de stad Jekaterinburg aanleiding was voor onze interresse voor deze pelgrimsroute. Het pelgrimspad is de laatste (dubbel)etappe van vijftig kilometer van een Route met een totale lengte van driehonderd kilometer, uit de stad Jekaterinburg naar de pelgrimsoorden Merkushina en Verchoturje. De Heilige Simeon is een volksheilige die een buitengewone herdenking vindt in het pelgrimsoord Merkushina, de plaats van zijn leven en sterven. Daar, in de nieuwe, grote Kerk is nu ook zijn lichaam "dat in onvergankelijkheid rust" te vinden. De Heilige heet Sint Simeon van Verchoturje, omdat die stad indertijd de hoofdstad was van het gehele gebied voorbij de Oeral (en ten noorden van de Tataarse bezetting!) dat de Russen veroverd hadden (op de natuurvolkeren die daar woonden). Ondertussen suggereert "Pad van Simeon" ook een levensweg en misschien een mystieke diepte, die oosters-Christelijk is. Het is niet ongepast om deze Stichting in Nederland te realiseren, omdat een Pelgrims-voetweg als deze met name door Nederlanders kan worden gelopen en beleefd.

naar boven

2. In de tweede helft van de Route liggen drie kinderhuizen in de stad Alapajevsk en het dorp Mugai, die geen enkele privacy of familiesfeer kunnen bieden aan de kinderen. In Machnjowa is er sinds kort een Kinderspeelplaats zonder behoorlijk kinderspeelgoed. Fruit en vlees ontvangen deze kinderen zelden of nooit. In totaal zijn er honderd en negentig  kinderen in deze huizen opgenomen als gevolg van de aanzienlijke alcoholproblemen in de regio Alapajevsk.

Mugai
kinderen uit het kindertehuis van Mugai

naar boven

3. In het dorp Machnjowa tegen het eind van de Route van de Heilige Simeon bezit de Stichting een gastenhuis. Het adres is Pereoloek Komarowa 3. Voor het herstel van dit Huis hebben wij naar alle waarschijnlijkheid een Nederlandse sponsor gevonden.

naar boven

4. De Russische Stichting heeft dezelfde naam: "Tropa Simeona". De voorzitter is de locale historicus Vladimir Kislich, tel 007-34346-76483. De huizen en de grond achter het gastenhuis vormen tezamen ruim drie ton aan roebels als vermogen. Bijna een ton is reeds omgegaan aan giften en uitgaven voor de Kinderhuizen, gastenhuizen en bouw van de plaatselijke Kerk. Van een bestuursoverleg is geen sprake. De constructie met twee Stichtingen in de twee landen is ingedacht uit de wetenschap, dat er niet eenvoudig op een rekening in Rusland geld kan worden gestort. Daarvoor is een constructie met een bankpas, een vertegenwoordiger en een locale onpersoonlijke Rechtspersoon nodig. Wij menen, dat met de legale toegang van onze vertegenwoordiger De Groot in de Russische Federatie en zijn voorkeur om in het gebied woonachtig te zijn, gepaard aan de Rechtspersoon voornoemd, de voorwaarde voor succesvolle geldtransacties is gewaarborgd.

naar boven


5. In 2009 is - mede door ons toedoen - opgericht in Jekaterinburg de Patriottische Sociëteit van de prelaat Nikolaj Chudotvorets. Doel is het herstellen van vergeten Christelijke overblijfselen in het Oeralgebied. Eén van de projecten is de Route H. Simeon. Men is daarbij aan het Pelgrimspad begonnen en heeft daar enkele waterpartijen gevuld met boomstammen. Ook is op enkele plaatsen aan vermoedelijk het Pelgrimspad zand gestort. Wij noemen deze Sociëteit de Stichting Het Oude Rusland. Contactpersson in Jekaterinburg is de heer Oleg Morozov. Zie het verkleinde presentatieblad van deze Stichting!

brief

naar boven


6. Voor de mogelijke sponsoring van diverse aspecten van de kinderhuizen aan de Route onderhouden wij contacten met Stichting Weeshuis der Doopsgezinden te Haarlem.

Mugai
kinderen uit het kindertehuis van Mugai


naar boven


7. In 2005 hebben twee pelgrimages - dat wil zeggen: pogingen om te lopen - langs de Route plaats gevonden, die veel publiciteit hebben getrokken. Een eerste pelgrimage met religieuze inslag moet nog komen. In 2011 willen wij het reisplan vereenvoudigen en het Episcopaat inschakelen. Dit en alle volgende jaren kan de pelgrimstocht van 8 tot 28 juli plaatsvinden.

naar boven

8. De website www.pelgrimsroute.nl heeft onlangs nog verbeteringen ondergaan uit de bijzondere inzet van Studio Mimesis te Arnhem

naar boven


9. Er is een omvangrijk "Herstelplan Pelgrimsroute en Pelgrimspad in Siberie Rusland" uitgebracht door stage-studenten van Hogeschool Larenstein te Velp. Wij zullen nog jaren kunnen leunen op de omvangrijke suggesties en uitwerkingen in deze studie.

naar boven

10. Uit het contact met Larenstein volgt ook het idee van hovenierskampen in de komende jaren ten behoeve van herstel van enkele delen van de pelgrimsroute, met name het Pelgrimspad. Deze kampen zijn voor Nederlandse studenten MBO-niveau. In Jekaterinburg is een MBO-akademie, die graag studenten uitwisselt met het westen. Ons is gebleken, dat MBO-studenten niet gemakkelijk bij ons de soort stage kunnen krijgen, die door de Nederlandse omstandigheden wordt geëist. Wij zijn hierdoor gedwongen geweest om de bijdrage van Nederlanders aan de hoveniersactiviteiten in ons gebied in Rusland te annuleren. Wij zullen hopen, dat de kracht van de nieuwe Stichting onder punt 5 voldoende is, om de werkzaamheden aan de Route en het Pad uit te voeren.

naar boven

laatste wijziging: 22 juni 2011